Általános rendelkezések

Jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: „Felhasználási Feltételek”) a Sandra Kft. (a továbbiakban: „Társaság”) által üzemeltett https://russianbusiness.hu/ weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) használatára vonatkoznak.

A Weboldal célja tájékoztatás nyújtása a Társaság által nyújtott szolgáltatások köréről, szakterületeiről, az általa alkalmazott módszerekről, valamint kapcsolattartási adatairól.

A jelen felhasználási feltételeken túl a Társaság által ügyfeleivel kötött szerződéses feltételek tekintendők irányadónak. Hangsúlyozandó, hogy a jelen Weboldal használata, illetve a Weboldal bármely tartalmi eleme, vagy az azon feltüntetett bármely közlés, továbbá a Társaság alábbi elérhetőségeire küldött bármely, a Weboldal használatával vagy a Társaság szolgáltatásaival, szakterületeivel, az általa alkalmazott módszerekkel kapcsolatos érdeklődésre, tájékoztatáskérésre adott válasza Társaság részéről – annak egyértelmű, ellentétes rendelkezése hiányában – nem tekinthető ajánlattételnek, ajánlattételre történő felhívásnak vagy bármely ajánlat elfogadásának.

A Weboldalon feltüntetett árak a Társaság és az adott ügyfél megegyezése, illetve az adott ügyféllel kötött egyedi megbízási szerződés) szerint változhatnak (például: a képzés sajátosságai, az adott ügyfél különleges igényei tükrében).

A Weboldal üzemeltetőjének adatai és elérhetőségei:

Név: Sandra Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2045 Törökbálint, Raktárvárosi utca 1. DEPO 4. ép. 10.

Nyilvántartó bíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszáma: 13-09-189660

Adószáma: 26153823-2-13.

E-mail címe: t.sandra.kft@gmail.com

Weboldala: https://russianbusiness.hu/

A Weboldal tárhelyszolgáltatójának adatai és elérhetőségei:

Név: Magyar Hosting Kft.

Székhelye: H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

E-mail címe: info@mhosting.hu

Személyes adatok védelme és a Weboldal kapcsán alkalmazott sütik

A felhasználók személyes adatainak kezelésével, adatvédelmi jogaival és jogorvoslati lehetőségeivel kapcsolatban a Társaság Adatkezelési Tájékoztatója nyújt tájékoztatást. Erről bővebben itt olvashat: https://russianbusiness.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

A Társaság felhívja továbbá a felhasználók figyelmét arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban sütik (cookie-k) kerülnek alkalmazásra. Erről bővebb tájékoztatás itt található: https://russianbusiness.hu/cookie-tajekoztato/

Szellemi tulajdonjogok

A Társaság a jogosultja az általa a Weboldalon közzétett anyagokkal kapcsolatos szerzői, védjegy-, valamint egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogoknak, illetve ahhoz a vonatkozó jogok jogosultjának hozzájárulását megszerezte.

A felhasználók saját weboldalaikon a Weboldalra mutató hivatkozást kizárólag a Weboldal nyitóoldalára mutató URL megadásával tehetnek, biztosítva a Weboldal külön ablakban történő megnyitását. Mélylinkek vagy egyéb – a fentieknek ellentmondó – hivatkozási technikák és megoldások a Társaság előzetes hozzájárulásának hiányában nem megengedettek.

Mentesség a felelősség alól

A Társaság bármikor jogosult (például: a Weboldal karbantartása érdekében vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt) a Weboldal üzemeltetését részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni, illetve megszüntetni, minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

A Társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Weboldalon található anyagok, információk, dokumentumok és hivatkozások naprakészségét és a felhasználók általi minél optimálisabb használatát. A Társaság ugyanakkor nem vállal felelősséget semmilyen pontatlan információból, az elvárt felhasználói élmény elmaradásából, technikai vagy egyéb zavarból, nem megfelelő beállításból vagy a felhasználó által használni kívánt alkalmazásokkal, böngészőkkel, szoftverekkel való megfelelő együttműködés hiányából, a Weboldal, illetőleg bármely részének elérhetetlenségéből származó közvetett vagy közvetlen károkért vagy kellemetlenségért. Erre tekintettel a felhasználó a fenti információk elérését és használatát minden esetben kizárólag saját felelősségre vállalja.

A Weboldal egyéb, a Társaságtól eltérő személyek, illetve szervezetek által üzemeltetett weboldalakra történő hivatkozásokat is tartalmazhat. Ezen weboldalak, valamint az azon feltüntetett információk pontosságáért, naprakészségéért, illetve működéséért a Társaság nem vállal felelősséget, továbbá felhívja a felhasználók figyelmét annak fontosságára, hogy ezen weboldalak elérése és használata során ismerje meg az adott weboldalak tekintetében irányadó felhasználási feltételeket és adatkezelési tájékoztatót.

A Felhasználási Feltételek hatálya és módosítása

A jelen Felhasználási Feltételeket a felhasználók a Weboldal látogatásával, illetőleg használatával fogadják el. Ha a felhasználó nem ért egyet a Felhasználási Feltételek bármely rendelkezésével, úgy kérjük, a Weboldalt ne használja, illetve ne látogassa.

A Felhasználási Feltételek bármely okból történő módosításának jogát a Társaság fenntartja. Az esetleges módosításokról való tudomásszerzés, valamint újabb információk megtekintése érdekében kérjük, rendszeresen tekintse át a Felhasználási Feltételeket.

Záró rendelkezések

A jelen Felhasználási Feltételekben nem szabályozott esetekben a magyar jog mindenkor irányadó rendelkezései tekintendők alkalmazandónak.

Copyright © 2021 – russianbusiness.hu – Minden jog fenntartva!